Ruta de l’Aigua

Elements històrics de la ruta de l’aigua al seu pas per Palmera

– Motor Bartolí o Sant Antoni

– Llavador Municipal

– Sèquia Sotaia o de Miramar.

– Sèquia de Bartolí.

– Sèquia de la de Fileta de la Mareta

La Cultura de l’Aigua, La Nostra Cultura.

“Els homes fan la història, però sovint no coneixen la història que fan” (William Shakespeare)

La Safor, terra de cultiu, terra fèrtil de la conca mediterrània, ha donat els seus fruits des de temps immemorials degut, en gran mesura, a l’herència cultural àrab. La cultura islàmica forma part rellevant del nostre passat i present. Els àrabs van ser mestres en l’agricultura, en la canalització de l’aigua. Séquies, azudes, aljubs, safaretjos… La jardineria, la legislació hidràulica, les fonts i el so de l’aigua: la petjada àrab forma part del progrés científic, sanitari, agrícola i artístic del nostre temps.

En Palmera, dos terços del terme estan destinades a ús agrícola (el 96% de les explotacions), en la seua major part cítrics (el 94% dels terrenys de cultiu), sent un dels municipis de la seua comarca amb major proporció de terra conreada. Aquesta activitat ha configurat el paisatge del municipi, que forma part de la Plana Gandia-Dénia, com un tapís uniforme de tarongers alineats. El cultiu principal és el taronger, dominant en les tres partides del poble (Bartolí, Rafelsineu i el Dijous), amb un escàs percentatge de mandarina i encara més escàs d’hortalisses.