Patrimoni Natural

Dins del Patrimoni accentuar els recorreguts d’interès històric, cultural o recreatiu vinculat a la natura, com a patrimoni cultural heretat. Entre ells destaquen la Vereda Reial del Litoral, el carril bici sobre la línia ferroviària Gandia-Dénia, els camins rurals, així com els barrancs i els parcs enjardinats del municipi.

1 Barranc de Palmera

2 Barranc de Sotaia

3 Via Verda Gandia-Oliva

4 Parc de Beniteixir

5 Parc del Dijous

6 Parc de les Palmeres

7 Arbres singulars

  • – Chopos del Parque.
  • – Palmera en c/ La Sequia nº 30A.
  • – Araucaria en c/ La Sequia nº 37.

8 Vereda Real del Litoral