Patrimoni Arquitectònic

1 Església Parroquial de la Puríssima Concepció

2 Arquitectura Urbana.

3 Retaule del Via Crucis: 3ª estació.

4 Retaule de Palmera.

Elements històrics de la ruta de l’aigua al seu pas per Palmera

5- Motor Bartolí o Sant Antoni

6- Llavador Municipal

7- Sèquia Sotaia o de Miramar.

8- Sèquia de Bartolí.

9- Sèquia de la de Fileta de la Mareta

1 Església Parroquial de la Puríssima Concepció

L’origen de la primitiva església de Palmera cal buscar-lo en la cristianització forçosa encetada l’any 1521 durant la guerra de les Germanies. Llavors l’antiga mesquita fou convertida en església cristiana baix l’advocació de Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista.

La fàbrica de l’església actual conserva alguns trams de l’església del s.XVII com ara la part lateral descoberta amb l’última restauració de l’any 2002.

Arquitectònicament és d’estil neoclàssic i estructurada en una nau de dos trams, (antigament eren tres), coberts amb volta de canó i capelles entre contraforts. El tercer tram correspon a la capçalera que fou enderrocada i refeta en un estil funcional per ampliar-la l’any 1962. Menció especial cal donar-li al seu campanar de nova construcció situat als peus i adossat a la banda de l’epístola (dreta), acabat l’any 1996 és de base quadrada amb remat d’espadanya amb dues campanes.

20160923_165944

Església Parroquial de la Puríssima Concepció

2 – Arquitectura Urbana.

Destacar la Tipologia tradicional. Cases nucli històric. Panells Ceràmics. Casa Senyorial vinculada a destileria.

Orige supost: alqueria islàmica del segle XIII, amb fortes modificacions en segles XV i posteriors, en especial a partir del XVIII. Desenvolupament fins a principi del segle XX

El Nucli Històric Tradicional de Palmera, protegit per la seva trama urbana i característiques ambientals. Compta amb algunes construccions d’interès arquitectònic i valors ambientals notables per la seva homogeneïtat i conservació del caràcter rural.

La tipologia més habitual en el Nucli Històric és l’habitatge entre mitgeres de dues plantes, amb coberta a dues aigües i teulada de teula àrab, i pati interior o corral. Aquesta uniformitat, l’ús de materials propis de l’entorn i la vinculació de les formes als usos tradicionals, li confereixen qualitats paisatgístiques i culturals.

Cases del nucli històric

  • 1- Vivenda en Av. Jaume I nº 1.
  • 2- Vivenda en Av. Jaume I nº 35.
  • 3- Vivenda en Av. Jaume I nº 42.
  • 4- Vivenda en c/ Pilota nº 20.
  • 5- Vivenda en c/ La Sèquia nº 37.
  • 6- Conjunt de vivendes “a dos mans” en c/ La Sèquia nº 28 y 30.
  • 7- Conjunt de vivendes “a dos mans” en c/ L´Esglèsia nº 1, 3 y 5.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

3 – Retaule del Via Crucis: 3ª estació.

Retaule ceràmic del Via Crucis, representant la primera caiguda de Jesús. Sobre una roca, Crist cau baix el pes de la creu; Un centurió l’ajuda a incorporar-se.
Realitzat amb pintura ceràmica policroma vidriada. Posseeix inscripcions (al centre de la banda inferior contenen el nombre del pas o estació, parcialment cobert per pintura): “3ª ESTACIÓ”. S’aprecia una signatura: “Fco. Josep “o” Fco. Jesús “, i la data, 1905.
El retaule té un format quadrat, les dimensions són 0,40 x 0,40 m. Té un total de 4 peces. Les dimensions de cada peça individualitzada són 0,20 x 0,20 m.

Calendari: És objecte de celebracions litúrgiques per Setmana Santa. Forma part de les estacions del Via Crucis, de l’antic Calvari, que recorria els carrers del nucli històric el Divendres Sant portant les imatges de la Dolorosa i el Crist de la Salut en el Sepulcre, amb inici i fi en l’Església.

4 – Retaule de Palmera.

Conjunt de rajoles ceràmiques amb la inscripció: “Província de València, partida de Gandia, Poble de Palmera, Carrer de la Sèquia”.

El conjunt es compon de cinc rajoles disposats en tres fileres. La inscripció consta de caràcters en majúscula de color blau sobre fons blanc. La data d’instal·lació podria datar de principis del segle XX.

Elements històrics de la ruta de l’aigua al seu pas per Palmera

5- Motor Bartolí o Sant Antoni

El seu valor és etnològic i ens condueix de nou a la base del desenvolupament econòmic de la comarca saforenca: l’activitat agrícola. Construït al s. XIX, amb el pas del temps el seu ús s’ha reduït. No obstant, la seua maquinària es troba en bon estat. Aquest Motor pren el seu nom de les terres en les quals es va aixecar, la partida Bartolí, l’ús de la qual va ser el de l’extracció d’aigua destinada al regadiu dels camps de les partides del Bartolí, Rafelsineu i el Dijous. Els beneficiaris d’aquest pou a motor van ser la Societat de Regants “San Antonio”, constituida en 1930. Encomanat als Sants de la Pedra , Abdó i Senent, conserva intacta una imatge dels Sants en la seua façana principal.

6- Llavador Municipal

L’Ajuntament de Palmera, l’any 1952, en sessió plenària, va aprobar un projecte redactat per l’arquitecte Pablo Soler Lluch, per a la construcció d’un llavador. Obtenia l’aigua de la séquia de Palmera. Estigué en funcionament quasi trenta anys. Cap a la meitat dels huitanta es tancaren les obertures per aprofitar-lo com a magatzem, fins que l’any 2014 fou enderrocat.

L’any 2015, l’Ajuntament de Palmera inicia un procés de recuperació, amb l’extracció de runes, l’exhumació dels murs i de l’estructura de la pica amb lloses que es conservava en bon estat.

Molts veïns i veïnes ens han contat històries diverses. Els homes recorden la construcció allà pels anys cinquanta o el subministrament d’aigua dues o tres vegades per setmana. I les dones rememoren que, de menudes, anaven a llavar amb les mares, i les més joves, a festejar, jugar i, a l’estiu, remullar-se.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.