Patrimoni Terme Municipal

Dins del Patrimoni volem accentuar els recorreguts d’interès històric, cultural o recreatiu vinculat a la natura, com a patrimoni cultural heratat. Entre ells destaquen la Vereda Reial del Litoral, el carril bici sobre la línea ferroviària Gandia-Dénia, els camins rurals, així com els barrancs i els parcs enjardinats del municipi.

  • Barranc de Beniteixir
  • Barranc de Sotaia
  • Via Verda Gandia-Oliva
  • Parc de Beniteixir
  • Parc del Dijou
  • Parc de les Palmeres
  • Arbres singulars
  • Via verda Gandia-Oliva