Llavador Municipal

L’Ajuntament de Palmera, l’any 1952, en sessió plenària, va aprobar un projecte redactat per l’arquitecte Pablo Soler Lluch, per a la construcció d’un llavador. Obtenia l’aigua de la sèquia de Palmera. Estigué en funcionament quasi trenta anys. Cap a la meitat dels huitanta es tancaren les obertures per aprofitar-lo com a magatzem, fins que l’any 2014 fou enderrocat. L’any 2015, l’Ajuntament de Palmera inicia un procés de recuperació amb l’extracció de runes, l’exhumació dels murs i de l’estructura de la pica amb lloses que es conservaven en bon estat.

Molts veïns i veïnes ens han contat històries diverses. Els homens recorden la construcció allà pels anys cinquanta o el subministrament d’aigua dues o tres vegades pet setmana. I les dones rememoren que, de menudes, anaven a llavar amb les mares, i les més joves, a festejar, jugar i remullar-se a l’estiu.