Barranc de Sotaia

El Barranc de Sotaia separa els termes de Palmera i l’Alqueria de la Comtessa. Aquest poble dóna la volta al de Palmera per incorporar un tros de Sotaia. Aquest fet, quan menys anecdòtic, pot explicar-se d’acord amb què en les mitjanies del segle XVI el territori palmerí no estava ben definit.

“los llochs y pobles que stan dins de altre terme general (el de Gandia, pel que fa al nostre cas), per a dividir los térmens particulars dels llochs que stan dins lo terme general, no y acostumava de haver mollons ni fites, ans se acostumaven partir e dividir per màrgens y séquies y altres divisions (…), en respecte de les designacions antigues, y que dits llímits y designacions de térmens no sempre va línea recta, ans moltes vegades van línea circunflexa”. SOLER, Abel., JORDÀ, Rafa. Palmera. Geografia, Història, Patrimoni. Citat per TORRES FAUS, Francesc, Evolució del mapa municipal, La Xara, Simat de la Valldigna, 1999, pàg 278.

 

El pase de diapositivas requiere JavaScript.