Barranc de Beniteixir o Palmera

Un paisatge amb un color verd dominant de vegetació en les riberes. Destaca la presència d’espècies herbàcies pròpies del pasturatge humit, i de comunitats arvenses i nitròfiles. Amb les degudes condicions de preservació, podrien arribar a albergar comunitats riberenques ben desenvolupades.

També es constitueix com el límit natural entre els municipis de Palmera i l’Alqueria de la Comtessa.

Barranc de Beniteixir o Palmera